Over veilig thuis

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling.

Zoek je hulp voor je eigen situatie? Of maak je je zorgen over iemand anders? Een team van deskundige maatschappelijk werkers, gedragswetenschappers en vertrouwensartsen biedt advies en ondersteuning aan iedereen die belt. Zij beantwoorden alle vragen over huiselijk geweld en kindermishandeling, denken mee over de signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld, wat je zelf kunt doen, hoe je een kind benadert of in gesprek kan gaan met ouders. Samen met jou zoeken we naar oplossingen die helpen om de situatie weer veilig te maken.

Professionals die vragen hebben kunnen Veilig Thuis ook bellen voor vragen, advies, voorlichting, ondersteuning en het doen van een melding. Voor professionals is nuttige informatie op een aparte pagina gebundeld.

Hoe werken wij?

Veilig Thuis Haaglanden richt zich op de directe veiligheid bij:

Dit betekent dat wij eerst met jou zorgen dat het geweld stopt en de slachtoffers worden beschermd. Daarna werken we aan de blijvende veiligheid door, onder andere, het aanpakken van de belangrijkste oorzaken/risicofactoren. Zo kunnen we werken aan het herstellen van geleden schade. Dit doen wij samen met de hulpverlening, instellingen en andere instanties.

Een voorbeeld: altijd als vader veel alcohol drinkt, wordt hij gemakkelijk boos en gaat hij ruzie maken met moeder. Soms wordt bij die ruzies geschreeuwd, met spullen gegooid en soms ook geslagen. De kinderen horen en zien de ruzies en worden hier bang van. Samen met Veilig Thuis maakt het gezin de volgende afspraak om de situatie per direct veiliger te maken: als vader alcohol drinkt, is hij niet thuis. Daarna kan vanuit een rustiger situatie (want er is geen dagelijkse stress meer over geweld) uitgezocht worden wat maakt dat vader veel alcohol drinkt, op welke momenten hij behoefte heeft aan alcohol, waarover ouders ruzie maken met elkaar etc. Om zo voor elkaar te krijgen dat de thuissituatie stabiel veilig wordt.

Doen wat nodig is

Veilig Thuis doet wat nodig is met de informatie die wij krijgen. We:

 • handelen direct in crisissituaties om de veiligheid te herstellen
 • zorgen dat het gezin of de persoon bij de juiste hulp terecht komt
 • organiseren een overleg met alle betrokken hulpverleners en ouders om de hulp beter aan te laten sluiten
 • voeren de regie in complexe zaken
 • doen onderzoek om de situatie te verhelderen en zetten soms passende hulp in. We praten met ouders, kinderen uit het gezin vanaf vier jaar, aanwezige hulpverlening en met ondersteunende personen. Ondertussen maken we afspraken voor de veiligheid van kinderen en/of volwassenen. Daarna dragen we de zorgen en de veiligheidsafspraken (warm) over aan de hulpverlening en/of het (professionele) netwerk van het gezin. Tot minimaal een jaar na het afsluiten van het onderzoek houden we contact met alle betrokkenen.

Regionale indeling

Veilig Thuis is een landelijke organisatie. In totaal zijn er 26 Veilig Thuis organisaties die regionaal werken. Veilig Thuis Haaglanden werkt voor de gemeenten Den Haag, Delft, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Zoetermeer, Wassenaar, Westland, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp.
Voor een overzicht van de Veilig Thuis organisaties en bijbehorende regio’s kijk je op www.veiligthuis.nl

Veilig Thuis Haaglanden in de wet

In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 zijn de taken en bevoegdheden van Veilig Thuis geregeld. De volledige wetstekst vind je op www.overheid.nl.

Bestuur

Van iedere gemeente waar Veilig Thuis Haaglanden voor werkt wijst de raad een lid en een plaatsvervangend lid aan. Gezamenlijk vormen zij het Algemeen Bestuur van Veilig Thuis Haaglanden en de GGD Haaglanden:

 • Mw. K. Schrederhof (gemeente Delft)
 • Mw. M. Vavier (gemeente Den Haag)
 • Dhr. M. Belt (gemeente Leidschendam-Voorburg)
 • Mw. M. Oderwald (gemeente Midden-Delfland)
 • Mw. M. Van Bijnen (gemeente Pijnacker-Nootdorp)
 • Dhr. M. Wit (gemeente Rijswijk)
 • Dhr. R. Zoutendijk (gemeente Wassenaar)
 • Mw. C. van Staalduinen (gemeente Westland)
 • Mw. I. ter Laak (gemeente Zoetermeer)

Leden Dagelijks Bestuur GGD en Veilig Thuis Haaglanden

 • Mw. M. Van Bijnen (voorzitter)
 • Mw. K. Schrederhof (penningmeester)
 • Mw. M. Vavier (lid)

Vergaderingen

Het vergaderschema, de agenda, vergaderstukken, verslagen en belangrijke bestuursdocumenten van de vergadering van het Algemeen Bestuur GR GGD en VT Haaglanden staan op www.ggdhaaglanden.nl. Wil je vergaderstukken inzien? Neem dan contact op met GR-GGD-VT@denhaag.nl.