Huiselijk geweld, partnergeweld en oudergeweld

Huiselijk geweld is geweld dat gepleegd wordt door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. Dit kan de eigen partner zijn, een ander gezinslid, iemand uit de familie, een huisvriend of een ex-partner. Huiselijk geweld kan lichamelijk, geestelijk of seksueel zijn.

Huiselijk geweld, partnergeweld en oudergeweld

Thuis is geen veilige plek meer, niet alleen voor de slachtoffers, maar ook voor getuigen van het geweld. Iedereen kan met huiselijk geweld te maken krijgen.

Intieme terreur

Intieme terreur is een sterk controlerende vorm van partnergeweld. De ene partner controleert de andere partner ernstig en langdurig op allerlei manieren en gebruikt geweld om de macht te behouden. Op verschillende manieren wordt het slachtoffer de zeggenschap ontnomen en wordt hij / zij geïsoleerd van familie en sociale omgeving. Er is vaak sprake van een traditioneel beeld van man-vrouwverhoudingen.

Partnergeweld

Onder partnergeweld verstaan we alle geweld tussen partners of ex-partners. Het kan een uit de hand gelopen ruzie zijn, waarbij een partner uit onmacht de controle verliest en dingen zegt of doet waar hij/zij meteen spijt van heeft. Maar het kan ook gaan om het herhaaldelijk en langdurig gebruik van geweld.

Vaak gaat het  om machtsverschillen: de ene partner wil de andere in zijn/haar macht hebben.

Oudermishandeling

Onder oudermishandeling verstaan we het regelmatig lichamelijk aanvallen of bedreigen van de vader of moeder door een kind (tot 24 jaar). Ouders hebben geen autoriteit meer over hun kind. De relatie met het kind raakt uit evenwicht en het kind neemt de macht.

Oudermishandeling komt steeds vaker voor en kan iedereen overkomen. Het begint meestal met brutaliteit, dreigingen en chantage. Daarna gaat het kind opzettelijk dierbare spullen van de ouders stelen of vernielen. Uiteindelijk komt er vaak fysiek geweld bij zoals schoppen en slaan.

Wat kan je doen?

Huiselijk geweld is vaak moeilijk te herkennen. Veel daders komen voor de buitenwereld lief en allesbehalve gewelddadig over. Het slachtoffer raakt in een isolement.

Meestal gaat het om een combinatie van signalen:

  • In een gezin is sprake van veel ruzie, er wordt gescholden of er wordt geslagen.
  • Er wordt psychische druk uitgeoefend, mensen bedreigen elkaar of iemand wordt gestalkt.

Elk geval is uniek. Heeft u een vermoeden dat er sprake is van huiselijk geweld? Heeft u zelf hulp nodig of bent u bezorgd om iemand? Neem dan contact met ons op via 0800-2000. Samen kijken we naar wat er speelt en wat er nodig is om het op te lossen.

Meer informatie

Meer informatie over huiselijk geweld vind je op de website van de Rijksoverheid.