Eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en achterlating

Eergerelateerd geweld is geestelijk of lichamelijk geweld om de eer van een familie te beschermen of herstellen.

Eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en achterlating

Eergerelateerd geweld is elke vorm van geestelijke of lichamelijk geweld, gepleegd vanuit een collectieve mentaliteit in reactie op een (dreiging van) schending van de eer van een man of een vrouw en daarmee van zijn of haar familie, waarvan de buitenwereld op de hoogte is of dreigt te raken.

Huwelijksdwang

Zelf je partner kunnen kiezen is een mensenrecht. Trouwen doe je uit eigen vrije wil. Als een of beide partners onder grote druk worden gezet om te trouwen, is er sprake van huwelijksdwang. Het treft vooral meisjes en vrouwen, maar ook wel mannen. De druk komt van ouders, familie of breder vanuit de gemeenschap.

Huwelijksdwang is een vorm van huiselijk geweld. Exacte aantallen zijn moeilijk te geven, maar naar schatting komt het in Nederland enige honderden tot duizend keer per jaar voor.

Huwelijksdwang kenmerkt zich door:

  • geen vrije partnerkeuze;
  • geen vrije keuze huwelijksleeftijd;
  • slachtoffer in afhankelijke positie (financieel, sociaal en/of juridisch);
  • slachtoffers zijn veelal jonge meisjes, vrouwen, maar ook wel mannen.

Huwelijksdwang kent een glijdende schaal van zachte drang (op iemand inpraten) tot onder dreiging of toepassing van geweld iemand dwingen met de geselecteerde partner te trouwen. En veelal tevens te dwingen al op jonge leeftijd te trouwen.

Achterlating

Bij achterlating wordt iemand onder dwang teruggestuurd naar of achtergelaten in het buitenland, vaak na een vakantie. Meestal treft het een kind, een jongvolwassene of een getrouwde vrouw (met of zonder kinderen).

Het gebeurt op initiatief van de echtgenoot, ouder(s) en/of familie. Paspoort en verblijfsvergunning worden afgenomen om terugkeer naar Nederland te verhinderen. Achterlating tast de fundamentele rechten van de mens aan en geldt als een vorm van (strafbaar) geweld.

Wat kan jij doen?

Meerdere signalen kunnen wijzen op eergerelateerd geweld. Het is soms lastig om te bepalen of er sprake is van eergerelateerd geweld. Bijvoorbeeld omdat de vorm van geweld lijkt op huiselijk geweld of kindermishandeling.

Elk geval is uniek. Heb je een vermoeden dat er sprake is van eergerelateerd geweld, huwelijksdwang of achterlating? Neem dan contact met ons op via 070-3469717.  Samen kijken we naar wat er speelt en wat er nodig is.

Meer informatie

Meer informatie over eergerelateerd geweld vind je op de website van de Rijksoverheid of op de website van het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en achterlating.