Verbeterde Wet Meldcode

Sinds 1 januari 2019 is de verbeterde Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. Deze helpt professional om nog zorgvuldiger te kunnen handelen. In 5 stappen werk je toe naar het maken van een weloverwogen besluit om wel of geen melding bij Veilig Thuis te doen. De stappen van de meldcode vind je op de website van Augeo.

Nieuw: het afwegingskader

Naast het handelen volgens de stappen van de meldcode, is nu ook een afwegingskader aan de meldcode toegevoegd. Dit afwegingskader beschrijft wanneer een melding bij Veilig Thuis noodzakelijk is en hoe goede hulp eruit ziet.
Nieuw in dit afwegingskader is, dat vermoedens van acute of structurele onveiligheid altijd gemeld worden bij Veilig Thuis. Ook in situaties waar hulp al is ingezet, maar de onveilig blijft, moet je melden bij Veilig Thuis.
In een filmpje wordt de verbeterde meldcode uitgelegd. Deze vind je op de website van Augeo.

Afwegingskader per beroepsgroep

Iedere beroepsgroep heeft een eigen ontwikkeld afwegingskader. Bekijk het afwegingskader van jouw beroep:

Meer weten over de wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling: www.augeo.nl

Snel weg van deze website