Mensenhandel en loverboys

bezorgd kijkende jonge vrouw met op de achtergrond de schaduw van mensen die ruzie maken

Mensenhandel en loverboys

Bij mensenhandel worden personen onder  dwang geworven, vervoerd, overgebracht, opgenomen of gehuisvest om vervolgens uitgebuit te worden. Ze worden gedwongen om arbeid te verrichten, waarvoor zij niet vrijwillig kiezen. Deze uitbuiting kan seksueel, maar ook op basis van gedwongen arbeid zijn.

Uitbuiting gaat vaak gepaard met dwang, geweld, chantage en misleiding. Voorbeelden van mensenhandel zijn vrouwenhandel en gedwongen (jeugd)prostitutie, of de uitbuiting van personen in andere sectoren, zoals de horeca. Ook loverboys worden door Justitie gezien als mensenhandelaren.

Loverboys

Loverboys passen een specifieke methode toe. Zij palmen (doorgaans) jonge meisjes en vrouwen in om ze later uit te buiten. Vaak doen zij dit door (de belofte van) het aangaan van een liefdesrelatie met het slachtoffer. Ook kunnen ze gebruikmaken van chantage en geweld. De loverboys brengen hun slachtoffers in een afhankelijke positie en maken ze bang. De slachtoffers moeten voor de loverboys werken in de prostitutie of in andere (illegale) sectoren.

Wat kunt u doen?

Het is heel moeilijk een slachtoffer van mensenhandel te herkennen. Slachtoffers leiden een dubbelleven, waar liegen en het verbergen van emoties gewoon zijn geworden. Vaak gaat het om een combinatie van signalen, zoals:

  • concentratieproblemen
  • wegloopgedrag
  • slaapproblemen,
  • zelfverwonding
  • smoesjes verzinnen

Elk geval is uniek. Heeft u een vermoeden dat er sprake is van mensenhandel of loverboy praktijken?  Heeft u zelf hulp nodig of bent u bezorgd om iemand? Neem dan contact met ons op via 0800-2000.  Samen kijken we naar wat er speelt en wat er nodig is om het op te lossen.

Meer informatie:

Meer informatie over mensenhandel en loverboys vindt u op de website van de rijksoverheid.

Snel weg van deze website