Deze vrouwen blijven mij altijd bij

Blog 16 augustus 2022

Vandaag start in meer dan honderd landen Orange the World. Dit is een campagne tegen geweld tegen vrouwen. Helaas krijgt wereldwijd één op de drie vrouwen en meisjes te maken met geweld. In Nederland is dat 45%. Onze collega schreef een blog over haar werk voor Veilig Thuis en twee inspirerende vrouwen.

Via de school van Franka (17) kreeg Veilig Thuis de melding dat haar ouders haar naar Nederland hadden gestuurd en dat ze nu bij haar tante woont. Bij tante liep het niet lekker en de school maakte zich zorgen om Franka. Alleen wie heeft ouderlijk gezag over Franka? En wie zorgt er voor Franka als haar tante geen plek meer heeft? Voor de school was dit onduidelijk. Ik was blij met de melding. Door de oplettendheid van de school werd duidelijk dat niemand gezag heeft over Franka. Ook wel gezagsvacuüm genoemd.

Toch geen vakantie
Ik ging in gesprek met Franka. Ze stond erop om het gesprek in het Nederlands te doen, zodat ze de taal kon oefenen. Ze vertelde mij over het seksueel misbruik door haar ouders en de aangifte die ze tegen hen deed. Haar ouders werden veroordeeld en zitten beiden vast. De familie geloofde Franka niet. Ze werd voor haar eigen veiligheid, met toestemming van haar ouders, naar Nederland gestuurd. Ze kreeg de boodschap dat dit voor een vakantie was en ook haar tante kreeg dat bericht. De vakantie bleek permanent en tante moest maar voor Franka blijven zorgen. Zij ving haar op in haar eigen gezin. Mijn bewondering voor Franka en haar tante groeide.

Ouders gaven niet thuis
De tante van Franka had al zoveel werk verricht, maar toch lukte het niet om haar een basis te bieden. Inschrijven in Nederland lukte niet, omdat daarvoor toestemming en schriftelijke verklaring van de ouders voor nodig is. De ouders van Franka hadden laten weten zich te onttrekken uit het ouderlijk gezag. Aan de verklaring werkten zij niet mee. Ze wilden niet meer zorgen voor Franka. Ondertussen liep het bij tante thuis niet goed. De relatie tussen Franka en haar neef verliep slecht en zorgde voor ruzies. Dat viel tante erg zwaar.

Actie!
Daarnaast werd Franka bijna 18. We moesten snel schakelen, want het inschrijven in Nederland vanaf je achttiende is lastig. Binnen drie maanden moesten we de basis regelen. Helaas liep ook ik steeds tegen de schriftelijke toestemming van de ouders aan. Franka had ouderlijk gezag nodig. Ik besloot in overleg met Franka en haar tante, de Raad voor de Kinderbescherming in te schakelen. Zij begrepen de situatie en binnen zeer korte termijn kwam de zaak voor de kinderrechter. Franka kreeg een voogd die het gezag over haar kon uitoefenen. Ze kon zich vervolgens in Nederland inschrijven en startte met een hulpverleningstraject, traumaverwerking en beschermde woonvorm. Dankzij alle betrokkenen, doorzettingsvermogen en samenwerking met netwerkpartners is het ons toch gelukt.

Bewondering en trots
Toen Franka achttien werd durfde ze nog niet op eigen benen te staan. Ze voelde zich niet sterk genoeg. De voogd heeft daarom bij de rechter mentorschap aangevraagd. Een mentor heeft beslissingsbevoegdheden die Franka ondersteunen tot ze op eigen benen kan staan.
Franka en haar tante zullen mij altijd bijblijven. De hoop en de kracht van deze dames om door te gaan, ook al zit het leven tegen, is bewonderingswaardig. De wil om iets van het leven te maken en mensen die je pijn hebben gedaan te vergeven vind ik ongelofelijk knap. Ik ben heel trots dat ik door mijn inzet en de samenwerking met de Raad voor de Kinderbescherming heb kunnen realiseren dat Franka een veilig thuis heeft gevonden.

Solange, Veilig Thuis Haaglanden

In verband met privacy en herleidbaarheid zijn namen en een aantal essentiële karakteristieken in deze blog gewijzigd of weggelaten.