Stalking

Stalking is iemand expres vaak lastigvallen, waardoor die persoon zich niet meer veilig voelt.

Een stalker blijft maar contact zoeken met een persoon. We noemen die persoon het slachtoffer. Ook de familie van het slachtoffer kan lastiggevallen worden. Net als vrienden, buren en collega’s.

Stalking komt vaak voor na het einde van een relatie

De ex-partner is dan de ‘stalker’. Maar ook andere mensen uit de omgeving van het slachtoffer kunnen stalken. Soms komt dat zo maar uit het niets.

Als stalking langer duurt voelt het slachtoffer zich steeds onveiliger

Zeker als de stalker het slachtoffer ook bedreigt. Of vroeger geweld gebruikt heeft. Het kost veel energie om gestalkt te worden. Door angst en stress zijn de gevolgen groot. Slachtoffers durven bijvoorbeeld niet meer naar buiten of hun telefoon op te nemen.

Stalking gebeurt op meerdere manieren

Ook mensen uit de omgeving van het slachtoffer kunnen worden lastiggevallen.

  • opwachten, achtervolgen, of begluren
  • rondhangen bij de woning
  • de hele tijd bellen of e-mails, appjes, of social mediaberichten sturen (cyberstalking)
  • brieven sturen
  • telefoon hacken
  • tracker plaatsen op de fiets, auto of telefoon van het slachtoffer
  • dreigen met geweld
  • leugens of roddels verspreiden
  • spullen kapot maken
  • bestellingen doen en de naam van het slachtoffer gebruiken

Dit kun je doen