Stagiair tijdelijk huisverbod

Ben je geïnteresseerd in een stage op het snijvlak van bestuursrecht, zorg en strafrecht? Dan is een stage bij het team Coördinatie tijdelijk huisverbod misschien wel wat voor jou!

Het team
Het team tijdelijk huisverbod is gezeteld in het Veiligheidshuis Haaglanden. In het Veiligheidshuis werken ketenpartners uit de straf-, zorg- en de bestuurlijke keten samen bij de aanpak van criminaliteit en overlast. De samenwerking is erop gericht de vicieuze cirkels te doorbreken waarin cliënten zich bevinden. Het doel is een veilige en leefbare samenleving te realiseren. De coördinatoren zijn aanwezig bij de diverse opschalingsoverleggen en voorzien de aanwezige ketenpartners van informatie en advies.

Inhoud van het werk
De coördinatoren leiden de hulpverlening bij een tijdelijk huisverbod in de regio Haaglanden in goede banen en zorgen voor een gemeenschappelijk plan van aanpak, in samenwerking met de betrokken ketenpartners. Hierbij staat de veiligheid van alle gezinsleden centraal. De coördinatoren hebben in het proces een overstijgende rol, en adviseren de burgemeesters van de negen gemeenten over verlenging of opheffing van het tijdelijk huisverbod. In bezwaarzaken vertegenwoordigen zij de hulpverlening vanuit de gemeente in de rechtbank.

De dagelijkse gang van zaken is te beschrijven als hectisch en vraagt flexibiliteit en het vermogen om snel te kunnen schakelen onder tijdsdruk. Je hebt te maken met verschillende partijen, waarbij de coördinatoren met gezag optreden maar ook in verbinding weten te blijven. Samenwerken en netwerken zijn sleutelwoorden. Er wordt samengewerkt met een vaste keten van instanties, zoals de Crisisdienst Huisverbod van Xtra, de Reclassering, Jeugdbescherming West, Perspektief en het Openbaar Ministerie. Daarnaast is er intensieve samenwerking met de Bestuursdienst Veiligheid van de gemeente Den Haag en de overige regiogemeenten. Met de betrokken cliënten is in principe geen contact, hoewel dit bij gelegenheid wel kan voorkomen.

De werkomgeving is veelzijdig en interessant vanwege de diverse werkvelden waarop je je begeeft, en het gezamenlijke doel dat een ieder vanuit de eigen expertise nastreeft. Dat maakt dat de werkdagen afwisselend en dynamisch zijn, en je door de veelvuldige samenwerking met de ketenpartners een breed scala aan collega’s hebt. Kortom, een interessante en afwisselende stage, waar je veel kunt leren en die zal bijdrage aan een brede kennis op de diverse gebieden.

Vragen en solliciteren
Voor vragen over de vacature neem contact op met Susanne Arendse 06-34 940 510 of Ilonka Vlasveld 06-42 403 423.
Een motivatiebrief kan je t.a.v. Susanne en Ilonka sturen naar info@/

Snel weg van deze website