Preventiecampagne tegen kindermishandeling en huiselijk geweld

Preventiecampagne tegen kindermishandeling en huiselijk geweld

Op maandag 18 oktober is een preventiecampagne Time-out gestart om de aandacht te vestigen op huiselijk geweld. Zowel mogelijke plegers als slachtoffers worden via de campagne opgeroepen eerder een stapje terug te doen, waardoor de spanning thuis minder ver oploopt en om geweld te voorkomen. De campagne is ontwikkeld door Veilig Thuis, De Kindertelefoon en het programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Bij zinnen komen

Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn nog steeds een groot probleem met enorme impact voor de mensen die het meemaken. Ga even naar buiten, loop een blokje om of praat met een vriend als de situatie uit de hand dreigt te lopen. Oftewel: een moment nemen emoties te laten bekoelen en bij zinnen te komen.

Praat erover

Maak jij je zorgen over iemand en heb je vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling? Neem contact op met Veilig Thuis Haaglanden via 0800-2000 of chat op werkdagen via www.veiligthuishaaglanden.nl

Time-out campagne poster

Snel weg van deze website