Er is melding gedaan over mij

Iemand maakt zich zorgen over jou en heeft dit met Veilig Thuis Haaglanden gedeeld. Deze zorgen gaan over huiselijk geweld.

We kunnen ons voorstellen dat je geschrokken, onzeker of boos bent over de melding bij Veilig Thuis. Toch is het goed dat mensen hun zorgen delen. Huiselijk geweld houdt namelijk niet vanzelf op. En zelf om hulp vragen is moeilijk. Zorginstanties, school, politie, kinderopvang zijn daarom verplicht om hun zorgen ook met Veilig Thuis te delen.

Direct gevaar

Bij een melding kijken we altijd eerst of iemand in gevaar is. Is het geweld dat gebruikt wordt ernstig? Dan komen wij meteen in actie en zoeken direct gezamenlijk naar een oplossing.

Geen direct gevaar

Is er geen direct gevaar, dan gaan we eerst met je in gesprek. Op basis van de melding en het contact beoordelen we wat er nodig is. Het kan zijn dat we inschatten dat je met hulpverlening  op een goede manier verder kunt, bijvoorbeeld met een gezinscoach of maatschappelijk werker.

Onderzoek

Als de situatie zo moeilijk en zorgelijk is, dan wil Veilig Thuis eerst onderzoek doen om te kijken wat er aan de hand is. We praten met iedereen die bij jou/jullie woont, en met mensen uit jullie omgeving (bijvoorbeeld huisarts, school, wijkagent). Dat doen we om duidelijk te krijgen wat er nodig is om het geweld te stoppen. Hierna zorgen wij samen met jou en de hulpverlening voor dat het geweld kan stoppen.

Soms zijn de zorgen niet nodig. Door de gesprekken die wij met iedereen hebben komen wij daar achter en sluiten wij de melding af.