Corona en huiselijk geweld

Het Coronavirus, en alle maatregelen die zijn genomen, hebben enorme impact op de levens van iedereen. Wij verwachten dat de komende periode hectisch zal zijn. Vooral voor gezinnen waar er al spanningen en ruzies waren vóór de Coronacrisis. Drie weken met elkaar in één huis, zonder school of sport om op adem te komen, is dan een opgave en kan enorme spanningen met zich meebrengen. Professionals en omstanders zijn belangrijk in deze periode. Want, ondanks de fysieke sociale afstand kunnen we wel iets doen! Lees hiervoor het onderstaande artikel. Deel het vooral met collega’s en andere betrokkenen!
Wij hebben meer artikelen geschreven, specifiek voor doelgroepen ouderen, volwassenen, jongeren en kinderen. Deze vind je op de pagina ‘Coronavirus‘.

Dienstverlening Veilig Thuis Haaglanden
In ons werk hebben we veel menselijke contacten. Het is daarom belangrijk dat we rekening houden met de gezondheid van cliënten, bezoekers, professionals en onze medewerkers. Daarom werken de collega’s van Veilig Thuis Haaglanden zoveel mogelijk thuis.

Onze dienstverlening blijft zoveel als mogelijk gehandhaafd. Wel hebben we zo min mogelijke fysieke contacten met mensen. Gesprekken voeren wij daarom telefonisch of via beeldbellen. Iedereen kan ons blijven bellen voor adviesvragen en het doen van meldingen (professionals gebruiken het meldformulier op de website).

Bijeenkomsten, voorlichtingen en andere afspraken die geen betrekking hebben op ons primair proces (advies geven, veiligheidsbeoordelingen doen, onderzoek, etc) worden afgezegd. Hierover nemen wij persoonlijk contact met u op.

Naam

Versie

Laatst gewijzigd

Corona En Wat Je Wel Kunt Doen

Corona-en-wat-je-wel-kunt-doen.pdf
1.0 03-18-2020 08:14
Snel weg van deze website