Week tegen Kindermishandeling van start

Nieuws 20 november 2023

Vandaag, 20 november, start de 11e editie van de Week tegen Kindermishandeling. Een week die zorgt voor extra aandacht voor kindermishandeling en huiselijk geweld. En dat is nodig, want in Nederland heeft gemiddeld één kind per schoolklas te maken met mishandeling. Dit jaar is het thema: ‘Bespreek je zorgen. Je staat er niet alleen voor.’ Professionals die met jongeren en kinderen werken, spelen een belangrijke rol in het signaleren van kindermishandeling. Maar mogelijke signalen kunnen ook onzekerheid en twijfel geven. Spreek daarom de zorgen met een collega of bel met Veilig Thuis voor advies.

Professionals vinden op www.weektegenkindermishandeling.nl informatie over waar ze met hun zorgen terechtkunnen. Denk hierbij aan een aandachtsfunctionaris, collega of medewerker van Veilig Thuis. Snel handelen is heel belangrijk, daarmee kunnen situaties die uit de hand lopen worden voorkomen. Vanzelfsprekend is dat belangrijk voor het kind, maar zeker ook voor de betreffende ouder. Want in de basis wil iedere ouder het beste voor hun kind.

Activiteiten

Gedurende de Week vinden er zowel on- als offline activiteiten plaats waar professionals aan kunnen deelnemen. Deze zijn verspreid over het hele land. Daarnaast staat Veilig Thuis Haaglanden intern stil bij de Week met voorlichtingen van gastsprekers en collega’s.

Meer weten? Kijk op www.weektegenkindermishandeling.nl